ENGINYERIA

 • Consultoria energètica: estratègies passives i actives
 • Simulació energètica avançada
 • Certificació LEED y BREEAM d’edificis i cases
 • Certificació energètica d’edificis nous
 • Projectes i direcció executiva de energies renovables
 • Projectes i direcció executiva de climatització i il·luminació eficient
 • Projecte management de instal·lacions eficients i construccions sostenibles
 • Anàlisi del cicle de vida dels materials
 • Renovació energètica d’edificis
 • Gestió integral de projectes i instal·lacions
 • Consultoria i auditories energètiques
 • Direcció de obres e instal·lacions
 • Legalització d’instal·lacions de gas, electricitat i clima
VEURE PROJECTES D’ENGINYERIA