ARQUITECTURA

 • Projectes d’edificació
 • Project management
 • Desenvolupament de conceptes
 • Llicències i tràmits amb l’administració
 • Planejament i urbanisme
VEURE PROJECTES ARQUITECTURA

ARQUITECTURA TÈCNICA

 • Gestió, control i direcció d’obra
 • Construct management
 • Legalitzacions
 • Control de qualitat
 • Coordinació de seguretat i salut
 • Assistència tècnica